Hela pc-industrin är på nedgång och varje kvartal sjunker försäljningen för nästan samtliga tillverkare. Även Apple har hamnat i denna sits, och enligt både IDC och Gartner sjönk försäljningen av Mac under föregående kvartal mer än industrin i genomsnitt.

Enligt IDC:s mätningar backade Macen 11,2 procent i USA, medan den totala pc-försäljningen sjönk med 0,2 procent. Gartners siffror ser annorlunda ut: Enligt dessa backade Apple 2,3 procent medan industrin i stort gick plus 3,5 procent.

Båda analysföretagen är alltså överens: Försäljningen av Macar har slutet gå bättre än genomsnittet bland persondatorer, vilket i USA har varit fallet i flera års tid.

Utanför USA fortsätter Apple att hålla en mycket liten marknadsandel när enbart Macar räknas med (om iPad räknas som dator blir bilden väldigt annorlunda). Där leder Lenovo följt av HP, Dell, Acer och Asus. I USA leder HP med Dell på andra plats.

Nedgången kan förmodligen till viss del förklaras med att Apple under föregående kvartal enbart hade släppt en uppdaterad Mac under 2013 (Macbook Air), medan kunderna gick och väntade på nya iMac (som släpptes i slutet av september), nya modeller av Macbook Pro och även nya Mac Pro.