Många användare som har uppdaterat till iOS 7 har upptäckt att de har svårigheter att skicka textmeddelanden via iMessage. I många fall har de heller inte skickats som sms, vilket gjort att de inte kommit fram till avsedd mottagare.

Har du drabbats av problemet har Macrumors letat reda på följande lösning:

  • 1. Stäng av iMessage: Inställningar -> Meddelanden -> iMessage
  • 2. Nollställ därefter nätverksinställningarna: Inställningar -> Allmänt -> Nollställ -> Nollställ nätverksinställningar
  • 3. Slå på iMessage: Inställningar -> Meddelanden -> iMessage

Observera att du behöver skriva in eventuella lösenord till wifi på nytt i samband med förfarandet.