Medan 3d-kartor av Stockholm och Köpenhamn finns tillgängliga i Apple Maps lyser 3d-kartorna över Oslo med sin frånvaro. Detta trots att staden var en av de första att fotograferas av C3 Technologies, det Linköpingsbaserade företaget som Apple köpte upp för drygt två år sedan.

Nu rapporteras att kartorna har stoppats av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), en underavdelning till det norska försvarsdepartementet. 

- Vi vill inte att det ska tas fotografier med så hög precisionsgrad att de kan användas till att kartlägga områden som har särskilda skyddsbehov, säger Øyvind Mandt på NSM till den norska tidningen Aftenposten.

Så här ser 3d-kartorna över Oslo ut:

En möjlig lösning är naturligtvis att NSM tar fram en lista över vilka objekt som inte ska få synas på 3d-kartorna. I fallet med Stockholm har exempelvis Försvarets radioanstalts huvudkontor tagits bort.