I januari kungjorde Apple att det skickas 2 miljarder textmeddelanden via iMessage per dag. Detta trots att gratistjänsten endast finns tillgänglig för Mac, iPhone, iPad och iPod Touch.

Nu klagar den amerikanska narkotikapolisen, Drug Enforcement Administration, på att det inte går att övervaka kommunikation som går via iMessage. Anledningen är att Apple valt att kryptera meddelandena av integritetsskäl, rapporterar Cnet.


Om bubblan är blå skickas ditt meddelande som iMessage. Om bubblan är grön skickas det som sms.

- Det finns ett växande och farligt gap mellan polismaktens lagliga rätt att utföra elektronisk övervakning och dess faktiska förmåga att utföra sådan övervakning, säger FBI-chefen Robert Mueller i en kommentar.

FBI kräver nu ändrad lagstiftning i syfte att göra det enklare att övervaka den elektroniska kommunikationen mellan landets medborgare.