Nu står det klart att Apple kommer presentera sin nästa kvartalsrapport torsdagen den 27 oktober.

Med tanke på att Iphone står för mer än hälften av företagets omsättning lär analytikerna fokusera mest på mobilförsäljningen, men vi kommer som vanligt att redogöra för samtliga segment.

Tyvärr får vi inte längre veta hur många exemplar som har sålts inom varje segment, detta då Apple valt att fokusera på intäkterna.

Efter kvartalsrapporten kommer Apples chefer som vanligt att svara på frågor från analytiker och investerare. Då får vi med all sannolikhet veta mer om hur företagets försäljning har påverkats av det rådande läget i världen.