Apple presenterade under onsdagskvällen sin senaste kvartalsrapport och trots minskad Macförsäljning var resultatet det bästa i företagets 37-åriga historia.

Omsättningen under 2012 års sista kvartal uppgick till 54,5 miljarder dollar (motsvarande 356 miljarder kronor), vilket är en ökning med 18 procent på årsbasis. Då ska man dessutom ta hänsyn till att förra årets siffror inkluderade 14 veckors försäljning i stället för 13.

Nettovinsten ligger på 13,08 miljarder dollar (motsvarande 85,6 miljarder svenska kronor), vilket kan jämföras med 13,06 miljarder dollar under motsvarande period förra året. Att vinsten inte ökar mer beror bland annat på minskade marginaler.

Under perioden såldes 47,8 miljoner exemplar av iPhone, vilket kan jämföras med den tidigare toppnoteringen på 37,0 miljoner. Sett till årsbasis ligger ökningen på 29 procent, med andra ord verkar det inte ligga mycket bakom uppgifterna om ”minskad efterfrågan” på Apples mobiltelefoner.

När det kommer till iPad såldes 22,9 miljoner exemplar, något som även det är en ny toppnotering. Som jämförelse sålde Apple 15,4 miljoner pekplattor under motsvarande kvartal året innan. Försäljningen har alltså ökat med 48,7 procent på ett år.

Vidare såldes det 4,1 miljoner Macar, vilket kan jämföras med 5,2 miljoner under motsvarande period förra året. Enligt uppgift ligger produktionsproblemen kring nya iMac bakom den största delen av minskningen.

Försäljningen av Apple TV ökade med 60 procent, till strax över 2 miljoner sålda enheter.

Vad gäller iPodförsäljningen backade försäljningen från 15,4 till 12,7 miljoner sålda exemplar. Som vanligt är iPod Touch den i särklass mest populära modellen.

Omsättningen för iTunes Store hamnade på 2,1 miljarder dollar (motsvarande 13,7 miljarder svenska kronor), här ligger ökningen på 23,5 procent jämfört med förra året.

- Vi är förtjusta över rekordomsättningen på mer än 54 miljarder dollar och att vi lyckats sälja fler än 75 miljoner iOS-enheter på ett enda kvartal, säger Apples vd Tim Cook i en kommentar.

Enligt Apples prognos för innevarande kvartal kommer omsättningen att ligga på 41-43 miljarder dollar, vilket kan jämföras med 39,2 miljarder dollar för motsvarande period 2012.

Ser man till den så kallade ”kassan” är den nu uppe i 137,1 miljarder dollar. Det kan jämföras med 97,6 miljarder dollar för ett år sedan.

Trors rekordrapporten backade Apples aktie kraftigt under den så kallade efterhandeln på Nasdaq-börsen.