Det senaste året har Apple utsatts för stark kritik från europeiska konsumentföreningar. Detta med anledning av att företaget inte tillräckligt tydligt informerar sina kunder om att den lagstiftade garantiperioden inom EU löper på två år och inte ett.

Tidigare har Apple dömts att betala böter på 900 000 euro (motsvarande 7,8 miljoner kronor) i Italien för den bristfälliga informationen och nu är det dags för en konsumentförening i Belgien att dra elektronikjätten inför rätta i ärendet.


I mars 2012 förtydligade Apple informationen på sin webbplats, men uppenbarligen var det inte tillräckligt för att blidka de europeiska konsumentföreningarna.

Misstanken är att Apple medvetet undanhåller informationen om EU-garantin för att förmå sina kunder att teckna tilläggsförsäkringen Applecare i stället. På så sätt tjänar företaget en rejäl slant på konsumenternas bekostnad.

IDG News