3. Städa rent
Fram till 1996 hade Apples styrelseledamöter huvudsakligen fokuserat på hur de skulle kunna stycka upp Apple och sälja företaget till högstbjudande. Efter sin återkomst visste Jobs att han behövde en ny styrelse med en mer positiv inställning och mer lojalitet mot honom själv. Inom några veckor tvingade Jobs majoriteten av styrelseledamöterna att säga upp sig, däribland före detta vd:n Mike Markkula som var med och investerade i Apple redan 1977.

Istället satte Jobs nära vänner som Oracles vd Larry Ellison och före detta marknadsdirektören på Apple Bill Campbell i styrelsen.

Jobs stuvade också om i Apples interna struktur genom att ta bort de många separata avdelningar fokuserade på enskilda produktfamiljer som ofta bråkade och slogs med varandra om företagets resurser. Istället delade Jobs in Apple i breda avdelningar som marknadsföring, försäljning, tillverkning och ekonomi.

Innan Jobs blev vd hade hade han redan övertalat Gil Amelio att sätta flera nyckelpersoner från Next på inflytelserika poster inom Apple. Främst av dessa var Avie Tevanian som skulle bli snillet bakom Mac OS X och fick posten Senior Vice President of Software Engineering i februari 1997, och Jon Rubinstein som fick motsvarande post på hårdvarusidan.

Inte långt senare hade Jobs anställt ett helt knippe Nextveteraner och placerat dem på höga poster, vilket gjorde att få höga chefer kunde sätta något emot när han körde igång sina drastiska omstruktureringar.

4. Täta läckorna
Under Gil Amelio läckte Apple-anställda ofta informationen till pressen – vilket kan ha varit medvetna beslut för att försöka tvinga vd:n till kursändring. Det tog tvärtstopp när Jobs tog över. En kort tid efter att han fick posten som tillfällig vd infördes ett totalförbud mot att tala med pressen och tillsammans med sparkandet av vissa utvalda anställda blev det tyst inom företaget.

Allt eftersom åren gick bidrog denna policy till att skapa den slöja kring Apple som döljer nya produkter och bidrar till förväntningarna inför varje ny produktlansering från företaget. Genom att hålla stenhård uppsikt över all information som lämnar Apple fick Jobs kontroll över vad som skrevs.

5. Gräva ner stridsyxan
Under sin första period på Apple var Steve Jobs den drivande kraften i att framställa striden om persondatormarknaden som kampen mellan Apple och IBM. I förlängningen gjorde det att Apple ställdes mot Microsoft, företaget som försåg IBM med pc:ns operativsystem och senare tydligt inspirerades av Apples Macintosh-system i sitt Windows.

Aggressionerna mellan Apple och Microsoft fortsatte långt efter att Jobs sade upp sig 1985. Sprickan mellan företagen blev en del av Apples kultur och yttrade sig i ett hat mot allt som hade med Microsoft och Wintel-plattformen att göra. Samtidigt sjönk Macintoshs marknadsandel under 10 procent.

1996 hade Jobs varit borta från företaget lagom länge för att ha insett att striden om persondatorn var över och att Microsoft hade vunnit. Det var kontraproduktivt att lägga energi och pengar på att föra ett krig som inte kunde vinnas. Nej, Apple var tvunget att ligga lågt och konkurrera på sina villkor. Under tiden vore det fördelaktigt att ha jätten från Redmond på sin sida istället för som en motståndare.

I utbyte mot att korslicensiera företagens patent lovade Microsoft att lägga rejäla resurser på att utveckla nya versioner av Office och Internet Explorer för Macintosh under de kommande fem åren. Microsoft gick också med på att köpa Apple-aktier för 150 miljoner dollar vilket försåg företaget med ett intresse av att hjälpa Apple att inte gå under. I gengäld gjorde Apple Internet Explorer till standardwebbläsare under samma femårsperiod.

Det här avtalet, vilket till mångas bestörtning presenterades av Steve Jobs under Macworld-konferensen i Boston 1997 – med en enorm Bill Gates projicerad på väggen bakom – var en del i planen att få Macfantaster att gräva ner stridsyxan och gå vidare. Apple kunde lyckas tillsammans med Microsoft, inte istället för, sa han. Jobs nya inställning till Microsoft gav utrymme för mer kreativt tänkande inom Apple så att utvecklare och användare kunde söka sig vidare till nya marknader under de kommande åren.

Sida 2 / 3

Innehållsförteckning