Två olika bemärkelser
Vad som anses som fusk och inte i den här sortens spel kan alltså ofta vara en definitionsfråga som i bristen på kommunikation lätt hamnar i skymundan.

När vi frågar Lars-Erik Nilsson, universitetslektor i pedagogik som har skrivit en avhandling om studenter och fusk, hur man definierar fusk förklarar han att det egentligen inte är möjligt.

– Begreppet ”fusk” debuterade här i Sverige under sjuttonhundratalet och hade då två olika bemärkelser: att vilseleda – eller att inte göra saker ordentligt. Utifrån dessa definitioner är vi naturligtvis alla i någon mening fuskare eftersom alla tar genvägar då och då. En mer praktisk definition blir däremot mer komplicerad eftersom man då ofta måste utgå från vad en grupp människor betraktar som moraliskt förkastligt vid olika tillfällen. Om man här tar exempel från spelsektorn, som en del av mina kollegor forskar kring, så är väl fusk i vissa sammanhang snarast att betrakta som ett stöd för att lära sig och kunna komma vidare när man har fastnat i spelet.

Lars-Erik Nilssons exempel från spelvärlden är främst applicerbart när det handlar om ”enmans”-spel där man utmanar sig själv att komma vidare i spelet och inte i första hand tävlar mot en motspelare.

Dessa teorier stöds av Mia Consalvo som är spelforskare vid Ohio universitet. Hon har i sin bok Cheating – Gaining advantage in videogames från 2007 gjort ett försök att definiera begreppet och har i sina studier kommit fram till att fusk kan vara bra på så sätt att man som spelare utvecklas och kan gå vidare om man fastnar på en viss nivå. Dessutom finns det ofta dolda skatter och andra vinster som förutsätter fusk för att man ska få tillgång till dem – medvetet utplacerade av spelets utvecklare.

”Det gäller att fuska lagom”
Dessa faktorer kan kanske till viss del rättfärdiga fusk i vissa spel – men när det gäller populära app-spel som Wordfeud och Rumble kan det vara lite knepigare att övertyga en motspelare om att det är rätt att fuska. En av de första fusk-apparna för Wordfeud heter Wordfraud och vi frågade skaparna hur de kom på idén.

– Vi satt i bilen på väg till jobbet en morgon och min flickvän spelade Wordfeud, berättar Sevak Gorgi som tillsammans med Carl Jakobsson tagit fram Wordfraud på digitala produktionsbolaget Sexton:nio media.

– Det slog mig att det skulle vara bra med en app som hjälper till att komma på ord som ger mycket poäng, och några dagar senare skickade vi i väg en färdig app för bedömning till App Store. Det var mest en rolig grej, vanligtvis jobbar vi på beställning av kunder. Men appen blev snabbt populär och låg som bäst på sjunde plats över flest nedladdade appar i Sverige.

Sevak Gorgi berättar att han använder appen själv ibland när han spelar Wordfeud, mest för att det är kul att kunna sätta dit kaxiga kompisar. Han tipsar dock om att inte följa fusk-appen blint.

– Det gäller helt enkelt att fuska lagom för att inte avslöja sig. Fuska med finess, skulle man kunna säga. Appen är framför allt bra att använda när man har fastnat i sitt drag och inte kommer vidare. Men visst, jag håller med om att det kan ta bort tjusningen med att vinna och jag tror tyvärr att sådana här fusk-appar ligger bakom olika Wordfeud-rekord. Men än så länge har ingen blivit arg och upprörd över vår app, i alla fall inte vad vi har märkt. Vi gör ju bara själva verktyget – sedan är det upp till var och en om man vill använda det.