Som vi tidigare kunnat rapportera om är Apple i full färd med att ta fram en egen kartlösning som är tänkt att implementeras i nästa version av iOS. Googles svar är att kraftigt förbättra såväl Google Maps som Google Earth, bland annat med hjälp av nya 3d-kartor som baseras på 45-graders flygfoton.

I nedanstående filmklipp får vi en tydlig bild av hur det kommer att se ut:

Tanken är att 3d-kartorna vid slutet av året ska täcka storstadsområden världen över med en sammanlagd befolkning på 300 miljoner människor, allt enligt information på Googles officiella blogg.

En annan nyhet är möjligheten att använda sig av Google Maps utan att vara uppkopplad, något som lär uppskattas på många håll.

Förändringarna sägs komma användare av Android och iOS till dels inom några veckor.