Hur det går för tillverkare av elektronikkomponenter är idag starkt kopplat till företagens förhållande till Apple och Samsung, rapporterar Barclays Equity Research till investerare.

Apple är nu världens största företag i fråga om börsvärde och växer så det knakar. Samsung är världens största elektroniktillverkare och producerar många av komponenterna som Apple använder i sina produkter, trots att företagen gnabbas om patent.

När analytikerna tittat på andra företag i branschen har det blivit väldigt viktigt att se hur de passar in i Apples och Samsungs produktcykler. Ett företag vars produkter hamnar i en ny iPhone kan se fram emot en period av tillväxt och vinster medan företag som trängs undan av iPads allt större framgångar ligger illa till.

Vidare pekar Barclays rapport på att företag som satsar på andra områden än smarta mobiler och iPad kommer ha det svårt eftersom hela branschen har investerat så kraftigt i dessa de närmaste åren. Någon vidare tillväxt för exempelvis Windowsservrar finns det helt enkelt inte utrymme till.

Det finns även teknikföretag som är ”isolerade” från Apple och vars framgångar inte står eller faller med Cupertinos. Dessa inkluderar företag vars produkter helt enkelt inte har något med Apple att göra, till exempel storskaliga servrar för molntjänster, tjänster inriktade på storföretag och företag som Ericsson som tillverkar infrastrukturprodukter.