Om du vill ha reda på vad folk tycker om din produkt är det lämpligt att fråga dem. Allra bäst är det att skapa ett webbformulär som alla kan fylla i från webbläsaren. Fast ibland passar det bättre att bygga dokumentet i en ordbehandlare.

Att skriva ner alla frågor i Word är enkelt. Du behöver bara spalta upp dem. Användarna kan sen knappa in sina svar där du vill. Problemet är bara att de ibland gör fel.

Genom att använda en låst mall kan du se till att det knappast går att misslyckas. Det enda du behöver är en handfull funktioner från utvecklarpanelen. Plus givetvis kunskapen om hur det går till.
I vårt exempel tänker vi oss en läsarundersökning. Mottagarna ska ranka olika sektioner från betyg 1 (jättebra) till 5 (gudomligt fantastiskt). De ska också fylla i sina namn, så att vi vet vilka de negativt inställda är...

Följ med nedan för att se hur det går till att bygga ett enkelt inmatningsformulär, eller en checklista för nästa inspektionsrunda ute på fältet. Användningsområdena är många.

Fixa basdokumentet
Det första steget är givetvis att skapa själva mallen. Det kan du göra på traditionellt sätt med alla de verktyg och finesser som står dig till buds i Word. Det spelar egentligen ingen roll vad du använder. Försök bara komma ihåg att det ska få plats lite textfält och kombo­boxar på sidan i slutet. Glöm inte att spara dokumentet på vanligt sätt om du gör omfattande förändringar. Att förlora information är inte roligt.

Utvecklare, utvecklare, utvecklare
För att kunna lägga till olika funktionsknappar och rutor på din sida behöver du komma åt utvecklarfliken. Det gör du genom att klicka på Wordmenyn och sedan gå till Preferences. Klicka där på Ribbon och leta upp Developer i listan. Om valet inte är förmarkerat kryssar du för det. Detta kommer att ge dig lite nya möjligheter. Du finner dem under fliken Developer, som nu ligger längst till vänster i listan.

Ta kontroll
Nästa steg är att lägga ut de kontroller du vill ha i ditt dokument. I exemplet innebär det kombo- och textboxar. Klicka där du vill ha den första kombo­boxen. Tryck sedan på knappen Combo Box i menyn. Ett grått fält dyker upp. Dubbelklicka på det. I textrutan Drop-down item skriver du ”1” och trycker Enter. Gör samma sak för ”2”, ”3”, ”4” och ”5”. Kopiera sedan rutan till övriga ställen där du vill ha samma val.

Texta och lås
Textrutan gör du på samma sätt som komboboxarna. Markera var du vill ha den och klicka sedan på knappen Text Box. Även här dyker ett grått fält upp. Dubbelklicka på det för att komma åt inställningarna. I rutan till höger om Default text skriver du in det som ska stå förtryckt. När du är färdig är det dags att låsa dokumentet. Klicka på Protect Form. Nu går det inte att ändra någon del av din text, bara fylla i rutorna.

Skapa en mall
När allting placerats ut är det dags att spara verket. Det gör du inte riktigt som när du lagrar ett vanligt dokument. Men nästan. Gå upp till File-menyn och välj Save as. I komboboxen till höger om Format: väljer du Word template (.dotx). Målmappen ändras, men det är helt okej. Word sparar alla dina mallar på ett ställe. Skriv in namnet ”MacWorld” och klicka Save. Nu registreras din fil i Word så att du hittar den.

Börja använda din mall
Nu när allting är sparat kan du stänga din mall. Välj sedan Open from Template… från File-menyn. Markera rubriken My Templates till vänster. Du kommer att se den mall du skapade till höger. Dubbelklicka på den för att öppna ett nytt dokument. När du gör det kommer du att känna igen ditt verk. Notera att du inte kan ändra texterna. Fyll i hela listan, mata in ditt namn och spara dokumentet. Skicka gärna resultatet till robert.ilijason@idg.se.