Paranoida filmer

Känns all denna paranoia lite avlägsen för dig? Om du bänkar dig i tv-soffan med någon av dessa filmer så kan vi lova att du kommer bli lite mer vaksam.

  • 1. Bourne-trilogin
  • 2. Person of interest (teveserie)
  • 3. Minority Report
  • 4. Enemy of the State
  • 5. The Net
  • 6. A Scanner Darkly
  • 7. 1984
  • 8. The Matrix

Foliehatten – fungerar faktiskt inte

Sedan många år tillbaka är det allmänt vedertagna stereotypa klädesplagget för de paranoida en mössa eller hatt i aluminiumfolie. Det engelska uttrycket, ”tin foil hat”, används ofta som ett smädesord mot dem som anses vara paranoida eller tro på konspirationsteorier – och inte bara de som handlar om elektromagnetiska vågor eller tankeläsning.

Idén kom ursprungligen från en bok som skrevs 1927 av Julian Huxley, en framstående biolog och evolutionsteoretiker som bland annat var Unescos första generaldirektör och bror till science fiction-författaren Aldous Huxley. I boken för han fram tanken att metallfolie runt huvudet agerar som ett slags Faradaybur och skärmar av elektromagnetisk strålning, till exempel radiovågor.

Eftersom tankeläsning och annan form av telepati förmodas använda någon form av elektromagnetism borde hatten alltså skydda även dina tankar (det tror alltså de som håller sig inom fysikens lagar, om vi börjar blanda in övernaturligheter kan vi lika gärna använda magi för att skydda oss och behöver inga hjälmar).

Tyvärr är idén lite för bra för att vara sann.
För det första måste en effektiv Faradaybur omsluta hela det skyddade objektet. En typisk foliehatt är däremot mer halvsfärisk, det vill säga ganska lik en parabolantenn... Istället för att skärma av hjärnan är det alltså viss risk att du i stället sätter på dig en apparat som fokuserar all strålning på hjärnan.

Ali Rahimi, Ben Recht, Jason Taylor och Noah Vawter var studenter vid Massachusetts Institute of Technology (MIT). 2005 utförde de ett laboratorieexperiment för att en gång för alla få klarhet i frågan (http://mw24.se/ym).

Resultatet var intressantare än de hade hoppats. Det visade sig nämligen att hatten faktiskt skyddar huvudet från radiostrålning med frekvenser kring 1,5 GHz. För de flesta våglängder hände ingenting alls, men för våglängderna 1,2 och 2,6 GHz förstärktes i stället signalen med 20 respektive 30 dB. Dessa frekvensband används i USA av staten (för gps- och annan satellitkommunikation) och av telekomindustrin (mobiltelefoni).

Forskarnas slutsats? Konspirationsteoretikerna har spelat rakt i händerna på Pentagon, när de spred myten om att en foliehatt skyddar mot tankeläsning. I själva verkar förstärker den signalerna och gör det lättare för NSA att spionera på medborgarna.

Sida 3 / 4

Innehållsförteckning