Ett program att växa i – Mindmanager 9

Om mindmappandet är en by är Mindmanager dess äldsta, visaste invånare. Programmet, som utgår från Tony Buzans teorier och metodologi, har funnits sedan 1994 (!). Till Mac har applikationen ”bara” funnits sedan 2006.

Vid sidan av Imindmap är det här proffsens lösning. Det märks om inte annat på det välutvecklade stödet för Outlook och Excel. I konceptet ingår även en så kallad öppen API (application programming interface) som möjliggör mycket avancerad integrering med andra program. Även om det går att kreera tankekartor av det mer flummiga slaget är det tydligt att Mindmanager 9 i första hand vänder sig till dig som är yrkesverksam tänkare.

Projektgalleriet, som är mycket välutrustat, innehåller färdiga mallar för marknadsplaner, riskanalyser, projektledning och annat som hör till det kontemporära arbetslivet. Den enda riktigt ego-centrerade tillämpningen som lyfts fram är tankekartor som handlar om personlig utveckling. Där Mindmanager 9 vinner på professionalism förlorar programmet när det gäller personlighet. Konsekvent funktionalitet i all ära, men den medföljande grafiken är inte särskilt upphetsande, i synnerhet med tanke på priset. De visuella elementen får godkänt, inte mer.

Du kan själv råda bot på detta genom att importera in grafiska element och bilder, men det är en extra tidsfaktor att ta med i beräkningen. Som du säkert redan gissat har programmet drösvis med listiga lösningar som de billigare alternativen saknar. Till exempel kan du som använder tankekartor för projektledning koppla skeenden och leveranstider till ditt kalenderprogram, som Apple iCal, och på så sätt ha koll på läget även i din iPhone om du vill.

Du som har, eller arbetar i, ett nätverk där kompatibilitet mellan appar och dokument är viktigt kan vilja veta att Mindmanager har fullt stöd för xml. Mindmanager finns i versioner för iPhone och iPad. Utöver det finns en webbtjänst-variant kallad Mindmanager Connect som är framtagen för att flera användare ska kunna samarbeta i en mindmap oberoende av geografisk placering.

Fakta: Mindmanager 9

Funktion: Mindmap-program
Version: 9.0
Mer info:
Pris: 1 995 kronor
Systemkrav: Mac OS X 10.6 eller högre.

  • Stor, stabil och ett avancerat program att växa i.

  • I dyraste laget.
  • Grafiken imponerar inte.

Betyg:

Fakta

Utgå från ett centralt tema, problem eller liknande. Placera en symbol med ett eller flera ord som symboliserar temat
i mitten av tankekartan.

  • Bygg metodiskt ut tankekartan med grenar från det centrala temat. Grenarna kan ha namn på skeenden eller möjliga händelseutvecklingar från det centrala temat.
  • I mindmap-terminologi är det centrala temat en Moder, medan efterföljande ämnen blir Barn och under dessa finns Släktingar.
  • Använd gärna bilder och symboler ihop med text för att göra kartans betydelse tydligare.
  • Att använda färger och siffror kan göra Barnens och Släktingarnas relationer till Modern tydligare och även hjälpa dig fram till en lösning eller en plan.

Hur gammalt användandet av tanke­kartor är finns det ingen som med säkerhet kan säga. Arkeologiska fynd i den antika staden Tyr i nuvarande Libanon visar att det mindmappades så långt tillbaka som trehundra år före Kristus.

Att sammanställa och visualisera tankar och planer har på ett individuellt plan säkert förekommit så länge människan varit civiliserad. Bland de mest profilerade tankekartsanvändarna finns Leonardo da Vinci och Winston Churchill.