Kompetent och prisvärt – Curio Core

Företaget zengobi, baserat i North Carolina i USA, har varit en ledande spelare i segmentet program för mindmapping sedan 2004. Och är det fortfarande, förresten. Om de enklare mindmappingprogrammen är lite flummigt fokuserade på att du ska kunna rita kartor som avspeglar hur du resonerar, så är Curio Cores inriktning desto tydligare i tre hänseenden. Här pratar vi brainstormande av nya idéer, projektledning och, givetvis, mindmappande.

Vi gillar särskilt hur applikationens användningsområde också innefattar gruppövningar. En brainstormsession med bara en deltagare är ju inte särskilt produktiv, vill vi påstå. Här har du möjlighet att jobba med bilder, filformat som pdf, ljud/video, webblänkar och strömmande media.

Utöver de vanliga tänka-rita-länka-verktygen, naturligtvis. Att importera in text, tabeller, bilder och länkar i programmet går blixtsnabbt – det är bara att dra och släppa dem in i arbetsytan. En av Curio Cores definitiva styrkor är det stora projekt- och mallgalleri som du kan botanisera i när du vill skapa en ny karta.

Gallerierna inskränker sig inte bara till en samling mallar, utan även sådant som indexkort och presentationsgrafik har egna uppsättningar där du väljer stil och framtoning.

Om du inte känner för att skapa en sinneskarta är applikationen mycket kompetent när det gäller produktion av flödesscheman, organisationskartor och liknande. På projektledningssidan är det enkelt att skapa tidsinställda att göra-listor som i sin tur kan ordnas hierarkiskt.

Enligt tillverkaren är Curio Core även utmärkt som stödverktyg för dig som studerar på en högre utbildning och vill sammanställa anteckningar och liknande. När du känner dig klar med din karta kan du exportera den till pdf, tiff, png, jpg och html. Eller skicka hela rasket rätt upp i iPhoto. Tabeller och kartor kan sparas ned som xml-formatet OPML (Outline Processor Markup Language), eller om du är marknadsmänniska: Marketing Metric Audit Protocol (MMAP). Curio Core är en nedbantad version av det fullstora programmet Curio Professional.

Fakta: Curio Core

Funktion: Mindmap-program
Version: 7.4.3
Mer info:
Pris: 299 kronor.
Systemkrav: Mac OS X 10.6.6 eller högre.

  • Förhållandevis billigt.
  • Många möjligheter.

  • Ganska brant inlärningskurva.

Betyg:

Fakta

Utgå från ett centralt tema, problem eller liknande. Placera en symbol med ett eller flera ord som symboliserar temat
i mitten av tankekartan.

  • Bygg metodiskt ut tankekartan med grenar från det centrala temat. Grenarna kan ha namn på skeenden eller möjliga händelseutvecklingar från det centrala temat.
  • I mindmap-terminologi är det centrala temat en Moder, medan efterföljande ämnen blir Barn och under dessa finns Släktingar.
  • Använd gärna bilder och symboler ihop med text för att göra kartans betydelse tydligare.
  • Att använda färger och siffror kan göra Barnens och Släktingarnas relationer till Modern tydligare och även hjälpa dig fram till en lösning eller en plan.

Hur gammalt användandet av tanke­kartor är finns det ingen som med säkerhet kan säga. Arkeologiska fynd i den antika staden Tyr i nuvarande Libanon visar att det mindmappades så långt tillbaka som trehundra år före Kristus.

Att sammanställa och visualisera tankar och planer har på ett individuellt plan säkert förekommit så länge människan varit civiliserad. Bland de mest profilerade tankekartsanvändarna finns Leonardo da Vinci och Winston Churchill.