Apples webbrenderare Webkit har gått från en liten uppstickare till den mest spridda på marknaden och sitter förutom i Safari och Chrome även i de allra flesta mobila webbläsare och många andra program. Arbetet med att göra den effektivare fortsätter oförtrutet, och den senaste förbättringen gäller, som så ofta, javascript.

Javascriptcore är Webkits inbyggda javascriptmotor, och denna har nu utökats med en tredje virtuell maskin kallad Low level interpreter. När någon kod behöver köras testas den numera först i denna och först om den inte kan köras i den skickas den till någon av de andra virtuella maskinerna som kan skaka fram maskinkod från scriptet.

Enligt Apple körs nu tester som Sunspider och V8 dubbelt så snabbt eller bättre, men det lär dröja några månader innan Safari får del av nyheten, precis som vid tidigare större uppdateringar av Webkit.