Sedan några år tillbaka tillhandahåller Apple iTunes U, en tjänst som tillhandahåller mängder av föreläsningar från 1 000 universitet världen över. Totalt erbjuds mer än 500 000 gratis film- och ljudklipp.

En av dagens nyheter från Apples utbildnings-event i New York är att iTunes U släpps som egen app för iPhone, iPad och iPod Touch.

Tanken är att appen även ska kunna användas som ett verktyg i undervisningen. Sålunda kan en lärare dela ut uppgifter och läxor via appen. Det går även att länka till böcker, dokument, webbsidor, film- och ljudklipp som eleverna ska ta del av.

Uppdatering 17.20:

Nu ligger iTunes U ute för gratis nerladdning på svenska App Store. Systemkravet är iOS 5.0 eller senare, något som innebär att appen inte fungerar på äldre modeller av iPhone och iPod Touch.