Webbyrån Daytona är nu klar med sin årliga iPad-underökning som går under namnet Sveriges iPad-vanor. I årets undersökning har Daytona frågat 2 114 svenskar hur de använder sin iPad.

Cirka 80 procent av de tillfrågade har en iPad i sitt hushåll medan nästan 19 procent har två eller fler enheter.

ipad hushåll

Vad gäller åldersgrupper dominerar användare från 25 till 39 år, men överlag är det en ganska jämn fördelning.

ipad åldersgrupper

När det kommer till könsfördelning är männen i en klar majoritet och står för 92 procent av alla iPad-användare.

ipad könsfördelning

iPad-ägarna är flitiga användare och 67,4 procent av de tillfrågade använder sin surfplatta flera gånger per dag. Hela 91 procent använder iPad minst en gång om dagen.

ipad användande

De klart populäraste användningsområdena på iPad är att läsa nyheter, sociala nätverk och e-post.

ipad användningsområden

Bland de populäraste apparna på iPad vinner Safari med bred marginal följt av Mail. Spotify är dessutom populärare än både Twitter och Facebook.

ipad appar

På frågan om hur användandet av andra medier och prylar påverkats av iPad uppger nästan 70 procent att deras datoranvändande minskar. Kvällstidningar i pappersform är den stora förloraren då över 30 procent slutat att läsa dem helt.

ipad medier

Undersökningen i sin helhet kommer att göras tillgänglig på länken nedan under dagen.