Så kommer du åt udda tecken

När du upplever att de vanliga tecknen i alfabetet inte räcker till kan du hitta en mängd roliga tecken och symboler i den inbyggda teckenvisaren i OS X.

Det finns situationer som kräver att du använder dig av tecken ­eller symboler som du normalt inte hittar på ditt tangentbord. Det kan till exempel röra sig om valutasymbolen för en exotisk valuta, eller en matematisk symbol. Men oavsett vad du letar efter kan du med största säkerhet hitta vad du söker efter i den inbyggda teckenvisaren i OS X.

Kom åt teckenvisaren
För att aktivera teckenvisaren går du till ”Språk och text” i Systeminställningar. Klicka sedan på fliken som heter ”Inmatnings­källor”, och högst upp i fönstret till vänster kryssar du för valet som heter ”Tangentbords- och teckenvisaren”. Se även till att du kryssar för ”Visa inmatningsmeny” i menyraden längst ned till höger.
När du är klar bör du se en ny ikon i menyraden som ger dig snabb åtkomst till Tangentbordsvisning och Teckenvisare. Tangentbords­visning är ett utmärkt program som visar var du hittar olika tecken när du till ­exempel håller ned alt- eller cmd-­knappen på tangentbordet.

Syns inte i mejl
Programmet Teckenvisare innehåller en mängd olika tecken och symboler indelat i kategorier. Genom att ställa markören i ett dokument och sedan aktivera Teckenvisare kan du infoga ett speciellt tecken i dokumentet ­genom att dubbelklicka på detta i Teckenvisare. Det fungerar dock endast i vissa program. Många symboler kan heller inte skickas i mejlmeddelanden då mottagaren kanske inte kör på en Mac.

Historielektion: Så här kom de olika tecknen till

Kringla, kanelbulle, alfa-slang eller kringel-a. Kärt barn har många namn, och oavsett vad du väljer att kalla @-tecknet har det faktiskt en ­ganska ­intressant historia, precis som många av de övriga tecknen som är ­vanliga på din Mac.

De flesta av oss skänker säkert aldrig en andra tanke kring alla de konstiga symbolerna vi använder nästan dagligen på tangentbordet. Många av symbolerna har dock en ganska intressant historia som i vissa fall sträcker sig ända tillbaka till antikens dagar inom datorer. Trots detta hittar du fort­farande samma symboler på dagens ­moderna iPad.

Här följer en kort beskrivning kring några av de vanligaste symbolerna på Apples ­tangentbord, och hur de kom till.

Asterisk (*)
Asterisken – eller asterixen som många väljer att kalla den – ­användes från början på familje­träd och gravstenar för att ange när en person var född. Själva ordet asterix kommer från det latinska ordet astrum som betyder stjärna.

Utseendet på asterisktecknet kan variera kraftigt beroende på vilket typsnitt som används. I vissa fall består den av en sexuddad stjärna, men i vissa teckentabeller visas den som en femuddad stjärna och kallas för arabisk stjärna för att inte blandas ihop med den sexuddade davidsstjärnan. Den lilla symbolen har således inte undsluppit varken politiska eller religiösa påtryckningar.

Command-tecknet (⌘)
Command-tecknet ersatte 1986 det tidigare Apple-tecknet på Apples tangentbord. Enligt ­legenden ska Steve Jobs ha ansett att den tidigare Apple-symbolen förekom för ofta i operativsystemet och valde att byta ut den. Det nuvarande Command-tecknet valdes ut av Susan Kare på Apple som fick ansvar för att hitta en ersättare till Apple-symbolen. Efter att ha letat igenom en mängd teckenkataloger fastnade hon för den symbol som används i Skandinavien för att markera fornminnen. Många svenska Mac-ägare ­kallar även knappen för fornminnesknappen.

At-tecknet (@)
At-tecknet – som även kallas för snabel-a eller kringla på svenska – har en mystisk historia. ­Meningarna om var tecknet egentligen kommer ifrån går isär. Innan det blev ett populärt tecken för att ange mejl­adresser användes det inom engelsk och amerikansk bokföring för att specificera hur mycket en produkt kostar, likt ”An Apple @ 1 dollar each”.

Enligt vissa kommer symbolen från medeltida munkar som använde tecknet för att representera det latinska ordet ad (vid) före ett nummer. Andra säger att tecknet användes under den italienska renässansen redan år 1537.

På datorer började tecknet användas 1971 av Ray Tomlinson för att ange mejl­adresser.

Korstecknet (†)
Korstecknet används inom den engelska litteraturen för att markera nottecken (fotnot) i en text i stället för en asterisk. I svenska texter används tecknet ofta för att markera dödsdagen i dödsannonser, och asterisk ­används för att ange födelsedatum.

Et-tecken (&)
Et-tecken, som även populärt kallas för och-tecken, har sin uppkomst från att vara en blandning av bokstäverna e och t för det latinska ordet ”et” som betyder ”och”. Et-tecknet används ofta som en avskiljare i webbadresser för att markera information som skickas via webbläsaren i adressraden.