Därför sitter tangenterna där de sitter

När du tittar på ditt tangentbord ser det kanske ut som om alla bokstäver har placerats huller om buller. Men faktum är att placeringen var noga uttänkt redan 1873 av amerikanen Christopher Latham Sholes. Utformningen kallas populärt för QWERTY, baserat på de första sex bokstäverna högst upp till vänster. QWERTY skapades för att minimera antalet felslag på dåtidens skrivmaskiner.

I dag har vi självklart mer sofistikerade tangentbord, och många har genom årens lopp försökt att utveckla en ny placering som är mer ­effektiv att skriva på. Den populäraste kallas för DVORAK, namngett efter kanadensaren August Dvorak som uppfann upplägget.
Många hävdar att DVORAK-layouten är mer effektiv och tillåter användaren att skriva snabbare jämfört med QWERTY-layouten. Eftersom QWERTY har varit standard så länge är det väldigt få som har provat att använda DVORAK-layouten.

OS X har dock stöd för DVORAK i inställningarna för tangentbordet, men det kräver att du fysiskt måste placera om tangenterna på ditt ­tangentbord, något som de flesta säkert drar sig för att göra.

Doldisarna: Tricksen för att navigera bättre i dina texter

Inte helt sällan brukar vi släppa tangentbordet för att markera text med hjälp av ­musen. Här kommer några trick som gör att du aldrig behöver släppa tangentbordet igen. Tänk på att vissa av kombinationerna nedan endast fungerar för program som är skrivna i utvecklingsverktyget Cocoa, vilket betyder att de fungerar i Mail, Textredigeraren och Pages med flera – men dock inte i Microsoft Word.

 • Alt-Delete – Om markören står till vänster om ett ord kan du radera hela ordet med den här kombinationen. Har du endast backstegstangent på ditt tangentbord använder du i stället: Alt-fn-backsteg.
 • Alt-uppil – Flytta markören till början av det aktuella stycket. Flytta högre upp styckevis för varje tryck på uppåtpil.
 • Alt-nerpil – Flytta markören till slutet av det ­aktuella stycket. Flytta till slutet av nästa paragraf genom att ytterligare tryck på nedåtpil.
 • Alt-vänsterpil – Flytta åt vänster ett ord i taget.
 • Alt-högerpil – Flytta åt höger ett ord i taget.
 • Kommando-uppil – Flytta markören till början av dokumentet.
 • Kommando-nerpil – Flytta markören till slutet av dokumentet.
 • Kommando-vänsterpil – Flytta markören till början av den aktuella raden.
 • Kommando-högerpil – Flytta markören till slutet av den aktuella raden.
 • Genom att samtidigt hålla in skifttangenten i samtliga av ovanstående tangentbordskommandon markerar du text samtidigt som du flyttar markören.
 • Alt-backsteg – Radera hela ­ordet som befinner sig framför markören.
 • Ctrl-K – Radera ­eller klipp ut resten av det aktuella stycket.
 • Ctrl-Y – Klistra in texten som klipptes ut av ctrl-k ovan.
 • Ctrl-O – Lägg in en ny rad ­under markören.
 • Ctrl-T – Växla plats mellan de två senaste bokstäverna. Om du till exempel råkar skriva ”dte” istället för ”det”.
 • Ctrl-V – ­Flytta ­nedåt en sida i ­taget.


Orange tecken = håll ner Alt. Blå tecken = håll ner Shift + Alt.