Medan Samsungs Galaxy-pekdatorer och andra nya ”iPadutmanare” ofta har 1 gigabyte eller mer minne så håller sig Apple till 512 megabyte i iPad 2, och likaså i nya iPhone 4S. Varför, kan man fråga sig.

Att Apple självt skulle svara på en sådan fråga är i princip uteslutet – företaget är inte bara hemlighetsfullt inför produktlanseringar utan föredrar även att bara släppa nödvändig information, och försvarar nästan aldrig sina beslut, även de som kritiseras.

Men Apples gamla storfiende Microsoft däremot är väldigt öppna och har många bloggare bland sina ingenjörer och andra anställda. Genom dessa får vi nu ett eventuellt svar på varför Apple har valt att begränsa mängden internminne i iPad 2 och iPhone 4S.

Det hela kan helt enkelt vara en åtgärd för att hålla batteritiden uppe. Ramminne käkar ström till frukost, lunch och middag och slutar inte bara för att datorn ligger och sover. Till skillnad från nästan alla andra delar av en modern dator så kan ramminnet inte stängas av temporärt – om så sker måste allt minne sparas till flashminne eller hårddisk.