Slutresultat – grattis, Chrome!

Efter en lång kamp kan vi konstatera att testet har en vinnare. Och det är inte den webbläsare som flest av oss kör...

Resultatet talar sitt tydliga språk. Man kan för all del ha invändningar mot tillförlitlig­heten i de webbläsartester som finns att tillgå, men Chromes betryggande seger är ett kvitto på att Google leder loppet just nu.

Det ska däremot sägas att den viktigaste faktorn – oavsett testresultat – är de krav som du själv ställer på din webbläsare. Kanske värderar du hastighet högst? Eller tillägg? ­Användargränssnitt? Alla de webbläsare vi har testat är bra produkter med olika styrkor – och även om siffrorna från till exempel hastighetstesterna är klädsamt dramatiska, är den märkbara skillnaden ofta försumbar.

Viktigast är att aldrig bli bekväm i sitt val. Webbläsarna utvecklas konstant, och den hårda konkurrensen på marknaden driver hela tiden tillverkarna till nya innovationer och förbättringar. Just nu är Chrome tydlig vinnare och det givna alternativet för surfaren som vill ha en mångsidig lösning – men om ett år kan resultatet vara helt annorlunda.

Poängsammanställning

Firefox 5

Opera 11.5

Safari 5.1

RockMelt 0.9

Chrome 12

Hastighet, benchmarks

4

3

1

4

5

Standarder, Acid3

1

2

5

4

4

Standarder, html5

2

1

3

4

5

Tilläggs­möjligheter

5

3

2

1

4

Slutpoäng

12

9

11

12

18