Rond 3 – tilläggsmöjligheter

För många användare är det tilläggsmöjligheterna som styr ­valet av webbläsare. Tillägg är extrafunktioner som oftast utvecklas av tredjepartstillverkare och laddas ned till webbläsaren. De kan vara fantastiska hjälpmedel, men är även resurstörstiga.

RockMelt 0.9
chrome.google.com/webstore
RockMelt bygger på sina sociala funktioner. Eftersom de är inbyggda kan de inte med gott samvete kallas för tilläggsprogram, men de tjänar samma syfte som de sociala tillägg som du kan ladda ned till konkurrenterna – och de är bättre än de flesta av dem. RockMelt har även stöd för vissa Chrome-tillägg, men det finns tyvärr inget enkelt sätt att se vilka av dem som är kompatibla, vilket betyder att tilläggsjakten är omständlig.

Chrome 12
chrome.google.com/webstore
Chrome premierar hastighet och minimalism. Det är två målsättningar som egentligen rimmar illa med tillägg eftersom de både sänker hastigheten och stör designen – men Chrome tillåter å andra sidan inte utvecklarna samma frihet som Firefox, där det allra mesta kan påverkas genom tillägg. Trots den begränsningen (eller kanske tack vare den relativa enkelheten i att ta fram Chrome-tillägg) har webbläsaren över 5 200 tillägg.

Opera 11.5
addons.opera.com
Opera levereras med några smarta lösningar, bland annat en smidig mejlklient och mus­gester som erbjuder ett intuitivt sätt att kontrollera surfandet. Därutöver finns ett förhållandevis blygsamt utbud om drygt 700 tillägg. Den klena siffran beror rimligen på att Opera är en liten aktör och därför har svårare att locka tredjeparts-utvecklare. Operas rika ­utbud av inbyggda funktioner kompenserar dock i viss mån den bristen.

Firefox 5
addons.mozilla.org
I Firefox-föregångaren Phoenix 0.2 fanns ­redan 2002 möjligheten att hantera tillägg. Detta är ett arv som Mozilla har förvaltat väl genom åren, och i reda siffror är Firefox störst på området med nästan 6 500 nedladdningsbara tillägg. De goda möjligheterna att låta tilläggen forma Firefox efter behag är webbläsarens största styrka – trots ett irriterande krav på omstart för att installerade tillägg ska aktiveras.

Safari 5.1
extensions.apple.com
Med Safari 5 tog Apple det senfärdiga beslutet att ersätta krångliga insticksprogram med smidiga tillägg baserade på html, Javascript och CSS. Den sena starten betyder att utbudet är magert jämfört med konkurrenterna, men å andra sidan erbjuder Apple möjligheten att få tilläggen godkända. En läxa som de har lärt från sin App Store, vilken borgar för en högre lägstanivå och mer tillförlitliga produkter.

Firefox 5 poäng
Chrome 4 poäng
Opera 3 poäng
Safari 2 poäng
RockMelt 1 poäng

Resultat
Baserat på rena tilläggsmöjligheter kniper ­Firefox guldmedaljen tack vare ett om­fattande utbud och goda möjligheter för tilläggsutvecklare att manipulera webbläsaren. Chromes stora utbud och fokus på snabbhet ger en ­silvermedalj, medan Opera kniper brons­medalj med ett hyggligt bibliotek. Safaris fokus på säkerhet är berömvärt men har litet utbud, och RockMelt är svårbedömd på grund av den nyckfulla kompatibiliteten med Chrome-tillägg.