Rond 2 – stöd för standarder

För en vanlig surfare är funktioner och hastighet mer intressanta än kryptiska förkortningar av märkspråk och stilmallar. Men webbstandarder finns av en anledning. På en helt standardiserad webb skulle surfupplevelsen förbättras avsevärt eftersom alla sidor skulle visas exakt som utvecklarna avsåg.


Firefox 5 saknar fullt stöd för SVG-standarden och stannar på 97 av 100 i det populära Acid3-testet.

Att testa webbläsarnas stöd för standarder är lika kontroversiellt som att testa deras hastighet. Även här råder nämligen delade ­meningar om hur relevanta testerna egent­ligen är. Ett test som ofta används i sammanhanget är Acid3, som är utformat för organisationen Web Standards Project. Firefox 4 ­illustrerar här kontroversen genom att misslyckas med Acid3-testet på grund av bristande stöd för typsnitt i SVG-standarden. Resultatet har lett till kritik från Firefox-skaparna ­Mozilla som anser att testet är missvisande eftersom de har valt att i stället stödja det egna typsnittsformatet WOFF. Använd med andra ord resultatet nedan som ett riktmärke – och inte en definitiv dom – över webbläsarnas support för webbstandarder.

Safari 5 poäng
Chrome 4 poäng
RockMelt 4 poäng
Opera 2 poäng
Firefox 1 poäng

Resultat – Acid 3
Acid3 testar alltså olika faktorer som är relevanta för att etablera webbläsarens support för webbstandarder. Medan testet körs byggs en grafisk bild upp på skärmen, och en räknare tickar upp mot 100. Viktigast är inte att nå 100 (det gör de flesta moderna webbläsare), utan hur smidigt det går att komma dit.

Ingen av webbläsarna klarar Acid3 helt ­problemfritt, men Safari presterar bäst. ­Apples webbläsare gör testet snabbast, uppvisar en klanderfri referensgrafik och slipper undan med en enda anmärkning i det detaljerade testresultatet. På delad andraplats hittar vi Chrome och RockMelt som susar förbi snabbt och med få avbrott. Deras resultat solkas dock av att texten ”you should not see this at all” flimrar förbi hastigt under testerna. Godkänt alltså – men inte perfekt. Opera haltar på ­vägen och felar i referensbilden. Sämst går det – som förväntat – för Firefox som stannar på 97/100 med anmärkningar på fem olika deltester, och en grafik som inte överensstämmer med testets referensbild.


Ett välbekant felmeddelande som vi förhoppningsvis slipper när html5 får fotfäste.

Html5
Html5 är den senaste utgåvan av html, det språk som formar en stor del av webben. Html5 är ännu inte en standard i ordets egentliga mening eftersom de organisationer som utformar standardtesterna inte är färdiga med arbetet kring den nya versionen av språket. Klart är dock att det ofärdiga html5 redan betraktas som ett viktigt verktyg för att skapa ett rikt webbinnehåll och eleganta funktioner utan klumpiga insticksprogram. Det är en utveckling som Apple hjälper på traven med det omdebatterade beslutet att vägra Adobes lösning Flash (till förmån för html5) i iPhone- och iPad-surfning. Minst lika viktigt är att Microsoft har valt att satsa på detta i den ­senaste versionen av den tongivande ­Windows-webbläsaren Internet Explorer.

Chrome 313 (+13) 5 poäng
RockMelt 313 (+9) 4 poäng
Safari 293 (+8) 3 poäng
Firefox 286 (+9) 2 poäng
Opera 286 (+7) 1 poäng

Resultat – html5
Trots bristen på officiella tester finns det ­alternativ som kan ge en tidig föraning om webbläsarnas förmåga att hantera html5. Vi har använt html5test.com för att se hur webbläsarna klarar av den kommande standarden. Testet delar ut upp till 450 vanliga poäng, samt bonuspoäng för stöd av i synnerhet ljud- och videoinbäddning i html-dokument.

Även här lyckas Chrome och RockMelt ta sig igenom testet med goda resultat, medan Safari får nöja sig med tredjeplatsen. Det är ännu för tidigt att uttala sig med säkerhet kring webbläsarnas html5-stöd, men med tanke på Steve Jobs och Apples stora löften om den kommande standarden får vi hoppas att nästa version av Safari kommer att toppa den här listan.