Enligt patentexperten Florian Mueller har Apple lämnat in en ny inlaga till domstolen i den pågående patenttvisten med HTC. I inlagan antyder Apple att upphovsmannen bakom Android, Andy Rubin, fick inspiration till att skapa Android under sin anställning på Apple.

Apple anklagar även HTC för att ha försökt att dölja det faktum att Andy Rubin tidigare varit anställd på Apple.

Andy Rubin arbetade som utvecklare på Apple mellan 1989 till 1992. Efter att ha arbetat på de både företagen General Magic och Danger, startade han några år senare Android Inc. Android köptes upp av Google 2005 och Andy Rubin arbetar nu som chefsutvecklare för Google Android.

I inlagan till den internationella handelskammaren, ITC, hävdar Apple att HTC medvetet undvikit att publicera relevant information om Andy Rubin. Under sin tid som utvecklare på Apple översåg Andy Rubin 263 patentansökningar, som han enligt Apple kan ha använt som inspiration vid utvecklingen av Android.

Den pågående patenttvisten mellan Apple och HTC hamnar främst om funktioner i Android som Apple hävdar gör intrång på företagets patent. HTC svarade i förra månaden med en motstämning som hävdar att Apple brutit mot tre av HTCs patent.

Skulle Apple vinna den pågående patenttvisten mot HTC så skulle det får stora konsekvenser för Android, hävdar Florian Mueller.

– De patent som Apple för anspråk på handlar om fundamentala funktioner i Android som skulle kräva drastiska ändringar i operativsystemets kod, skriver Floran Mueller i ett blogginlägg.

Google befinner sig även i en patenttvist med Oracle anklagat för att ha kopierat Oracles javateknik i Android. Även i den rättegången står Andy Rubin i centrum och anklagas av Oracle för att medvetet ha använt företagets javateknik.