Undersökningen som är genomförd av mätföretaget Changewave Research bygger på intervjuer med 4 136 amerikanska konsumenter under juni månad som planerar att köpa en smartphone inom de närmaste tre månaderna.

Enligt Changewave uppger 46 procent av de tillfrågade att de planerar att köpa en smartphone med Apples iOS. Det är en ökning med två procentenheter jämfört med mars när den förra undersökningen genomfördes.

32 procent av de tillfrågade uppger att de planerar att köpa en smartphone med Android. Det är en ökning med en procentenhet jämfört med mars.

Ökningen för Apple och Google skedde på bekostnad av framförallt Blackberry som tappade en procentenhet sedan undersökningen i mars. Endast fyra procent av de tillfrågade uppger att de planerar att köpa en Blackberry, en stor skillnad från september 2008 då siffran låg på 32 procent.

Changewaves undersökning visar även att 70 procent av de som köpt en iPhone är mycket nöjda, jämfört med 50 procent bland de som köpt en Android. Lägst hamnar Blackberry där endast 26 procent uppger att de är mycket nöjda.