Ett antal välkända IT-företag som Amazon, Apple, Facebook, IBM, Google, Linkedin, Microsoft, Myspace, Nokia, Research In Motion, Siemens, Twitter och Yahoo har nyligen fått brev med krav på licensavgifter från det indiska företaget Kootol Software Limited.

Bakgrunden är att Kootol i juli 2006 ansökte om ett patent gällande en "metod och ett system för kommunikation, annonsering, sökning, delning och dynamiska flöden”. Den 30 mars i år lät det amerikanska patentverket meddela att man troligtvis kommer att godkänna patentansökan, något som fått Kootol att skicka ut kravbrev till en lång rad företag som erbjuder sociala nätverkstjänster.


Kootol har även ansökt om liknande patent i Indien och Europa.

Så länge patentet inte har beviljats behöver naturligtvis inte företagen betala ut några pengar, men Kootols avsikt tycks vara att försöka dra in licensavgifter för att ha råd med mer omfattande stämningar när patentet väl har godkänts. För att åstadkomma detta har man även skickat kravbrev till ett antal mindre utvecklare som Iconfactory och StatusNet.

För mer information i ämnet hänvisar vi till sajten FOSS Patents (länk nedan).