Uppdatering 5 av Java för Mac OS X 10.6 förbättrar kompatibiliteten, säkerheten och tillförlitligheten i Snow Leopard genom att uppdatera Java SE 6 till 1.6.0_26. Filstorleken ligger på strax under 80 megabyte.

Uppdatering 10 av Java för Mac OS X 10.5
gör samma sak som ovanstående, fast för Leopard. Filstorleken ligger på strax över 120 megabyte.

Som vanligt bör man avsluta alla öppna webbläsare innan man installerar uppdateringen.