KTH-studenterna Donna Hanafi och Susanna Berggren har genomfört en stor undersökning för att ta reda på hur svenskarna använder sin iPad. Undersökningen bygger på intervjuer av 891 svenska iPad-användare.

En sammanfattning av undersökningen visar följande:

 • 95% män har svarat på enkäten.
 • 20% är mellan 20-25, 22% är mellan 26-30
 • 37% har barn
 • 46% bor i en storstad
 • 13% har jailbreakat (13.6% av kvinnorna)
 • 41% har köpt sin iPad utanför Norden
 • 34% av kvinnorna är early adopters
 • 8.3% har köpt sin iPad utanför Norden av de som köpt sin iPad efter 26 dec
 • 93% har en laptop i hushållet
 • 96% har en smartphone
 • 81% av iPad-ägarna har en iPhone
 • 44% har en MacBook Pro
 • 52% har 3G på sin iPad (59% av kvinnornas)
 • 80% av dessa har ett kontantkort eller abonnemang till sin iPad 3G
 • 3% har inga övriga Apple-produkter
 • 89% använder även datorer med operativsystemet Windows
 • 29% använder även en Smartphone med Android
 • 9% har fler än 120 appar
 • 12% har fler än 40 betalappar
 • 4% har aldrig köpt en app
 • 20% har betalat mer än 200 kronor för en app (produktivitetsappar är vanligaste kategorin för dyraste appen. Pages är vanligaste appen av dessa. Spel är näst vanligaste kategorin)
 • 49% har köpt något inuti en applikation (38% av kvinnorna)
 • 51% av användarna har Angry Birds HD
 • 43% har Pages
 • 39% har GarageBand

När det kommer till användningsvanor visar undersökningen följande:

 • 82% använder sin iPad flera gånger per dag
 • Den används till störst del i hemmet, följd av på resor och jobbet
 • 76% ser ingen skillnad i användandet av iPad beroende på vardag/helgdag
 • Majoriteten använder sin iPad mest mellan 18.00-00.00 (86%)
 • 62% anser att iPad är bästa sättet att titta på bilder
 • I snitt uppskattar användarna att de använder sin ipad 16,4 timmar i veckan.

I kategorin betalningsvilja avslöjas följande:

 • 60% är beredda att betala 1-7 kr för en dagstidning (SvD, DN etc)
 • 50% anser att kvällstidningar likt Aftonbladet skall vara gratis och 42% är ok med 1-7 kr
 • 45% är beredda att betala 8-22 kr för ett magasin (Elle, King, Vogue, Café)
 • 49% är beredda att betala 23-75 kr för en bild- och videoredigerare likt Photoshop
 • 47% är beredda att betala 23-75 kr för en textredigerare likt Pages, Word etc.
 • 62% är inte beredd att betala någonting för sociala medie-appar så som Facebook, Twitter.
 • 33% är beredda att betala 8-22 kr för E-böcker. 26% är ok att betala 23-75kr
 • 49% Har köpt innehåll inuti en applikation

De mest använda apparna bland de tillfrågade är följande:

 1. Safari (369) 40%
 2. Facebook appar likt friendly, MyPad (263) 29,5%
 3. Mail (261) 29,3%
 4. Twitter (155) 17,4%
 5. Angry Birds (143) 16%
 6. Spotify (iPhone-app) (136) 15,3%
 7. Flipboard (89) 10%
 8. Dropbox & Tv.nu (85 vardera) 9,5%
 9. Pages (73) 8,2%
 10. Kalender (70) 7,9%
 11. GarageBand (62) 7%

Vad tycker du, känner du igen dig i undersökningen? Lägg en kommentar och diskutera!