Sedan oktober 2009 pågår en rättstvist mellan Nokia och Apple. Det hela började med att finländarna gjorde gällande att iPhone innehåller en hel del teknik som företaget patenterat. Hit hör exempelvis innovationer rörande kameror, batteritid, pekskärmar, högtalare och meddelandesystem. Apples svar var att i sedvanlig ordning lämna in en motstämning.

Nu har International Trade Commission i Washington D.C. lämnat ett första utlåtande i fallet och kunnat konstatera att Apple inte kränkt Nokias patenträttigheter. Därmed lär det bli svårt för finländarna att vinna målet.

- Även om vi inte håller med om att det inte förekommit några kränkningar, så tänker vi vänta och se på detaljerna i utslaget innan vi bestämmer oss för nästa steg, säger Nokias talesman Laurie Armstrong till Businessweek.

Vad gäller Apples motstämning kommer den att behandlas av ITC den 24 juni.