iPhone 4 har utrustats med en 5-megapixelkamera och bättre objektiv än sin föregångare. När du öppnar kamerafunktionen visas tre ytterligare nyheter i form av knappar för tre nya funktioner i övre kanten på skärmen. Blixtknappen längst till vänster låter dig slå på eller av den lilla, men skarpa led-lampan som sitter intill linsen på kamerans baksida.

Du kan också ställa in lampan på ”Auto”, för att låta din iPhone avgöra om lampan behövs eller ej. Längst till höger ser du knappen som du ska trycka på om du vill använda din iPhones frontkamera. Den kan vara användbar om du till exempel vill ta ett självporträtt, om du har lite lägre krav på upplösningen. Men vi ska fokusera på knappen ”HDR” som är placerad i mitten av skärmen.

Vad betyder hdr?
HDR står för ”High Dynamic Range”, som betyder dynamiskt omfång. Dynamiskt omfång står i sin tur för spannet mellan det lju­saste och det mörkaste området som går att fånga på en bild. Det mänskliga ögat har ett mycket högt dynamiskt omfång, och en bra kamera återger detta omfång på ett bra sätt.

En enklare kamera kan ge en del av motivet rättvisa, men en blå himmel med några enstaka moln kan plötsligt bli kritvit eftersom den innehåller mycket mer ljus än huvudmotivet i bilden. På samma sätt kan en person som till exempel fotas i motljus vid en dörröppning avbildas som en stor svart skugga. En sämre kamera klarar helt enkelt inte av relativt enkla ljusförutsättningar.

  • Till vänster iPhone 4 utan HDR. Till höger med inbyggda HDR-funktionen.

Hur fungerar det?
Det kameran helt enkelt gör då man använder HDR-funktionen är att den tar två bilder. En bild som fokuserar på de ljusa partierna i motivet, till exempel himlen. Då kan motivet på marken bli mycket mörkt. Den andra bilden tar fasta på de mörka partierna, och i gengäld blir himlen mer eller mindre vit. Därefter slår kameran ihop de båda fotografierna till ett, där den behåller de bästa egenskaperna hos de båda bilderna.

På App Store finns det flera HDR-appar, och bilden ovan är tagen med appen Pro HDR, som kostar 15 kr. De överdrivna färgerna kan appen knappast klandras för, eftersom vi manuellt har sagt åt appen att anpassa det första fotografiet efter ett mycket ljust fält och det andra fotografiet efter ett mycket mörkt. HDR-funktionen måste helt enkelt användas med måtta, annars blir fotografiet misslyckat.

  • iPhone 4, med appen Pro HDR

När fungerar det inte?
Vid sammanslagningen beräknar kameran också hur de båda bilderna ska smältas ihop, även om du har råkat flytta kameran något mellan de båda fotograferingarna. Det sistnämnda är en förutsättning för att du ska kunna fota utan stativ, men just stativ är annars att rekommendera då du ska ta HDR-foton. Att fota lövverk som rör sig i vinden eller andra föremål som rör sig skapar onödigt utmanande uppgifter för HDR-funktionen.

Då är det oftast bättre att helt enkelt ta ett kort utan att använda HDR. Vid extrema ljusförhållanden blir resultatet sällan bra, se till exempel missfärgningen av husets kortsida. Om lövverket i motivet rör sig så är det att föredra att fota utan HDR, och är det vindstilla så bör man undvika att välja att använda ytterligheterna i ljusskalan som referenser.

Alternativen
Det har dykt upp många HDR-appar på App Store på sistone, varav vissa rentav är gratis och andra kostar något mer. Den inbyggda HDR-funktionen i iPhone 4 låter dig inte själv välja hur hårt du ska ställa ljusförhållandena. Där får du helt enkelt lita till att den automatiska funktionen gör sitt jobb, vilket den tyvärr inte alltid gör.

HDR Pro erbjuder samma automatiska funktion, eller låter dig bestämma vilka två punkter i motivet som ska vara referenser för dina två foton. Appen TrueHDR tar tre bilder, varav den första är en referensbild som den matchar resultatet mot. Därmed tar den ännu längre tid på sig att fota, och renderingen tar nästan en halv minut när den tredje bilden knäppts. Ändå är vi inte övertygade om att resultatet blir märkbart bättre med denna app.

Att manipulera en bild i efterhand i ett bildbehandlingsprogram för att locka fram detaljerna kan inte ersätta en HDR-funktion.

Till viss del kan det fungera att lyfta fram vissa detaljer som är svåra att se i originalbilden, men något bra resultat kommer det inte att bli. Anledningen är att detaljinformationen helt enkelt inte finns med i fotot. Den kritvita himlen, som vid fototillfället var blå med några enstaka moln, innehåller ingen information om den blå färgen.

Om du däremot har två identiska motiv, där endast mängden ljus skiljer bilderna åt, så kan du göra HDR-funktionen i efterhand i till exempel Photoshop.

  • Till vänster helt utan HDR. Till höger med appen TrueHDR.

Begränsningar
HDR-tekniken har sina begränsningar, och du bör lära dig när det är bra att använda funktionen och när den bör undvikas. HDR-bilderna kan förlora viss kontrast om mörka eller svarta färger blir bleka och matta. Fotot kan då lätt upplevas lite platt. Överdriver du HDR-funktionen så kan färgerna bli för distinkta och orealistiska, till exempel oönskade skuggeffekter vid dörrkarmen om du fotar ut i ljuset från en mörk hall.

Men använder du funktionen på rätt sätt så kan HDR ta din fotografering till en ny nivå, och du ska utan tvekan börja experimentera med funktionen när du fotograferar, oavsett om du fotar med en iPhone 4 eller en tidigare generation.

  • Att slå ihop två bilder med extrema ljusförhållanden ger garanterat ett tveksamt resultat.