En studie genomförd av forskare vid två amerikanska universitet visar att drygt hälften av alla appar för iPhone och iPad läcker ut känslig information om användarna. Totalt analyserade forskarna 1 400 appar.

Forskarna utvecklade ett eget program för att analysera vad apparna gjorde i bakgrunden. Den information som skickas till en tredje part inkluderar allt från gps-information till användar-id och e-postadresser.

Studien visade att 44 av de testade apparna läckte ut mycket personlig information. En av dessa appar är Gowalla, ett populärt socialt nätverk som visar var användaren befinner sig. Enligt forskarna samlar Gowalla in en användares vänners e-postadresser som sedan skickas vidare till utvecklaren.

Ett mer vanligt problem är appar som läcker ut telefonens unika id-nummer. Det kan sedan användas för att länka användaren med andra tjänster. Totalt använde sig 750 av de testade apparna denna metod.

– Även om en telefons id-nummer inte direkt kan länkas till en användare identitet så kan uppgifterna användas av en tredje part för att skapa en profil av användaren. Det finns även risk för att id-numret kan användas för att senare länka det samman med en användares identitet, skriver forskarna i sin rapport.

Vissa appar som exempelvis Facebooks iPhoneapp har möjlighet att länka samman telefonens id-nummer med användarens identitet. Genom att länka samman denna information går det att skapa detaljerade profiler av användarna.

Enligt nyhetssajten Mainstreet så är studien missvisande. 600 av de appar som testades och analyserades finns endast att laddas ned från Cydia. Cydia är ett alternativ till Apples App store som kan användas för de som utfört ett så kallat jailbreak på sin iPhone.

Appar som kan laddas ned från Cydia undgår Apples granskning och kan därför innehålla funktioner som inte är tillåtna av Apple.

Mainstreet påpekar även att studien baseras på 1 400 appar. Apples App store innehåller mer än 300 000 appar, och det gör att resultatet inte kan räknas som representativt.

Enligt Mainstreet utesluter det dock inte möjligheten att många användare har minst en app installerad som läcker ut personlig information till en tredje part.