Apple har i och med iOS 4.2 tagit bort ett API som gör det möjligt för företag att se om de anställda har jailbreakat sin iPhone eller iPad, rapporterar sajten Networkworld.

API:et infördes i iOS 4.0 och betraktades då som ett led i strävan att förbättra säkerheten på Apples mobila plattform. Varför det har plockats bort i iOS 4.2 är ännu oklart, men möjligtvis vill man inte att hackare ska gräva allt djupare i systemet i syfte att avaktivera funktionen.

- Det är ett intressant koncept att be operativsystemet att säga till om det har komprometterats. Men en smart angripare ändrar förmodligen den delen av systemet först av allt. Metoderna för jailbreak blir allt bättre på att kamouflera det hela, säger Joe Owen från mjukvaruföretaget Sybase.

Sybase har nu tagit fram en alternativ metod för att upptäcka jailbreakade iPrylar. I korthet handlar det om att skicka ut instruktioner som endast kan genomföras om apparaten är hackad. Är så fallet kan enheten vägras tillträde till företagets nätverk.