Det har länge funnits pc-laptops där skärmen kan vändas utåt när den fälls ihop och användas som en ”tablet” med penna. Dessa har fått viss popularitet bland grafiker och andra som gärna skulle ha med sig sina Wacom-brädor överallt, men inte nått någon vidare framgång.

Nu visar en patentansökan från Apple som hittats av Patently Apple att företaget kan ha planer på en produkt med liknande idé men som tack vare iOS och Apples pekskärmstekniker förmodligen skulle ha betydligt större chans att bli en försäljningssuccé.

Datorn som visas upp påminner om en Macbook, men skärmen kan lossas ur sitt gånggärn och fällas ner ”baklänges” så den täcker tangentbordet med själva skärmen utåt. Därmed påminner den mer om en rejält tilltagen iPad.

Vad som talar emot att patentet faktiskt leder till en produkt är bland annat att Apple verkar ogilla rörliga delar (gånggärnen i Macbookarna är bland de få undantagen) och att den är svår att placera i ett specifikt fack.