Den svenska mediebyrån Daytona har via en enkätundersökning tagit reda på hur, var och till vad de svenskar som redan har en iPad använder sina ”paddor”, och resultatet innehåller både förväntade svar och en del överraskningar.

För det första slår undersökningen fast det som vi även ofta hört från USA och andra länder där iPad redan säljs officiellt:

Mediakonsumtion av olika slag är det användarna sysslar med mest. Men redan här finns det en förvånande trend. Det är nämligen varken video eller spel som ligger de svenska användarna varmast om hjärtat utan nyheter. Hela 88 procent av de tillfrågade använder ”ofta” eller ”alltid” sin padda för att ta del av nyheter, och inte långt efter hamnar sociala medier som Facebook med 75 procent.

  • Hur anser du att din konsumtion/användande har påverkats av att du fick tillgång till iPad?

Vad som kanske förvånar ännu mer är hur få av användarna som skapar något annat än e-postmeddelanden och ”tweets”. Bara 10 procent använder ”paddan” till att skapa dokument och presentationer. Just produktiviteten (jämfört med iPhone) har varit en av de saker som Apple själva trummat för, men det verkar alltså som att det bara är ett fåtal som utnyttjar detta.

I och med att de som svarat på enkäten har bemödat sig med att skaffa en iPad från utlandet kommer resultatet av en liknande undersökning utförd om ett år förmodligen vara något annorlunda. Till exempel är 90 procent av användarna män, och hälften är mellan 30 och 39 år.

En annan intressant trend som framkommer i undersökningen är var iPaden används. Bara 17 procent säger sig hala fram paddan när de pendlar, medan 57 procent använder den ”på resan”. Allra vanligast är det att använda iPad i vardagsrummet, följt av sovrummet.

  • Var använder du iPad?

Det syns även en markant förändring i iPad-användarnas övriga mediavanor. Cirka 75 procent av de tillfrågade säger sig använda datorn mindre, och 20 procent har ”helt upphört” läsa papperstidningar. Däremot har iPad haft marginell effekt på musik- och radiolyssnande.

Slutligen bekräftar undersökningen att iPad, till skillnad från sina småsyskon iPhone och iPod Touch, i hög utsträckning används tillsammans med andra – hela 81 procent av de tillfrågade svarade ja på frågan: ”Samlas ni ibland flera personer kring en iPad och använder den tillsammans?”

Hela undersökningen med alla diagram hittar du här.