Apple har ändrat sin interna policy för hanteringen av de fuktsensorer som numera sitter i alla iPod, iPhone, iPad och de flesta Macar, skriver Boy Genius Report som fått tag på det interna dokument som Apple skickat ut till alla serviceställen.

Numera måste en servicetekniker som upptäcker att fuktsensorn har aktiverats undersöka apparaten för att se om det finns spår av faktiska fuktskador innan kunden nekas reparation på garantin.

Tidigare har flera användare klagat på att Apple nekat dem reparationer på grund av att fuktsensorn aktiverats, trots att de inte låtit sin iPod eller annan apparat komma i direktkontakt med vatten. Det har spekulerats i att sensorerna ibland kan utlösas enbart av hög luftfuktighet eller av varma, svettiga fickor.