Många av världens 50 miljoner Macanvändare har ägnat de senaste dagarna åt att detaljgranska videopresentationen av Mac OS X 10.7 Lion. Bland upptäckterna kan nämnas att rullningslisterna i nästa version av Mac OS X endast syns när man skrollar, annars är de dolda. Dessutom har den ljusblå färgen ersatts av grått, med andra ord samma färg som i iOS.

Två något större nyheter som hämtats från iOS är ”auto save” och ”apps resume when launched”. Tanken är att det ska fungera som i de senaste versionerna av iOS. När man inte använder ett program aktivt går det ner i ett slags viloläge som inte ska påverka datorns prestanda negativt. Så fort man aktiverar programmet igen kommer det ihåg exakt var man var utan väntetid.

Som en följd av de nya funktionerna tänker Apple locka bort den lysande punkten som visar vilka program som är i gång eller ej, skriver Macrumors.


Mac OS X 10.7 kommer släppas i skarp version ”nästa sommar”, något som troligtvis betyder månadsskiftet augusti-september.

Avslutningsvis kommer man i fortsättningen kunna ändra storleken på fönster genom att dra i valfritt hörn. Tidigare var det endast hörnet i höger nederkant som gällde, något som hårt kritiserats av användare vana vid andra operativsystem.