Inom 90 dagar kommer Apple att lansera App Store för Mac. Hur det hela fungerar förklaras bäst av det här filmklippet:

Som synes kommer man alltså inte behöva ladda ner programmen via iTunes. I stället är det en särskild applikation som gäller.

Det bör emellertid nämnas att reglerna för App Store för Mac blir precis lika stränga som reglerna för App Store för iPhone, iPad och iPod Touch. Bland annat gäller följande:

  • Programmen måste vara skapade med hjälp av Xcode, inte heller tillåts javaprogram eller liknande
  • Programmen får inte installera egna kernel extensions (kexts)
  • Demo- eller testversioner accepteras ej, inte heller betaversioner
  • Programmen får inte uppmuntra till överdrivet bruk av alkohol, tobak eller andra farliga ämnen
  • Gränssnittet måste följa ”Apple Macintosh Human Interface Guidelines”. Programmen får dock inte påminna alltför mycket om Apples egna program
  • Program som kan skada datorn tillåts inte
  • Program får inte skildra realistiskt våld mot människor eller djur
  • Rasistiska eller pornografiska program tillåts inte heller
  • Alternativa plattformar som Windows och Android får inte nämnas i programmens beskrivning

Trots de hårda reglerna har flera utvecklare redan sagt att de tänker hoppa på tåget, däribland Firemint som står bakom succéspelet Flight Control.

Utvecklare bestämmer själva vad deras program ska kosta. När någon köper en app går 70 procent av intäkterna till utvecklaren och 30 procent till Apple. Fördelen med arrangemanget är att skaparna når en större kundkrets och slipper krångliga betalsystem.

I sammanhanget bör det naturligtvis påpekas att det även i fortsättningen kommer gå utmärkt att ladda ner och installera program från andra källor än App Store. Den nya programbutiken blir alltså ett komplement till nuvarande utbud, inte en ersättning.

App Store för Mac kommer kräva Mac OS X 10.6 eller senare. Med andra ord kommer programbutiken inte att fungera på äldre PPC-Macar.