Det är många som undrar när Apple gör det möjligt att köpa eller hyra filmer via iTunes även i Sverige. Att döma av ett antal ändringar i programmet borde det inte dröja alltför lång tid.

För det första finns det nu tretton nya länder i inställningarna för åldersgränser, däribland Sverige, Danmark, Norge och Finland.


Sverige finns numera med vad gäller åldersgränser för film.

För det andra avslöjar en titt inuti språkfilerna för iTunes 10 att Apple översatt knappar gällande möjligheten att köpa eller hyra filmer, något man knappast skulle ägnat tid åt om inte funktionen vore på ingång.


Knappar för att hyra film har översatts till svenska.

I samband med presentationen av nya AppleTV konstaterade Steve Jobs att apparaten släpps i USA, Kanada, Storbritannien, Australien, Tyskland och Frankrike i slutet av månaden och att fler länder skulle komma ”senare i år”. Med stor sannolikhet är alltså Sverige ett av dessa länder.

Med tanke på att nya AppleTV i det närmaste är meningslös utan möjlighet att hyra film lär produkten inte dyka upp i Sverige förrän man implementerat funktionen.