Enligt New York Post har EU-kommissionen beslutat att börja utreda Apples vägran att släppa in Adobe Flash på iOS-baserade produkter som iPhone. I juni startade det amerikanska konkurrensverket, FTC, en utredning av samma fråga.

Myndigheterna utreder Apple för att ta reda på om det är en olagligt konkurrenshämmande åtgärd att inte tillåta utvecklare att använda några andra verktyg än de som Apple tillhandahåller, samt att helt utestänga Flash från plattformen.

Utredningen kommer enligt tidningen ta mellan fyra och sex månader.