Scanna
I vårt exempel har vi hittat en illustration i ett gammalt uppslagsverk som vi vill färglägga och skriva ut i affischstorlek, 70x100 cm. Att scanna in den lilla bilden med över 1000% förstoring skulle ta lång tid och ge en tungarbetad fil på flera hundra MB. Vi börjar med att scanna in bilden något förstorad (300 dpi och 300% förstoring) för bästa resultat och använder gråskaleläget för att få mjuka kanter på illustrationen.

Retuschera
Innan vi öppnar den inlästa bilden i Illustrator så tar vi en liten vända i Photoshop. Nu har vi chansen att retuschera den pixelbaserade bilden på ett enkelt sätt innan den vektoriseras. Vi sätter svart- och vitpunkt med pipetterna i dialogrutan Levels (cmd-L), raderar oönskade detaljer, tar bort svarta och vita prickar med suddgummit och fyller igen hål i illustrationen med penselverktyget. Avslutningsvis sparar vi som PSD.

Vektorisera
Vi öppnar bildfilen i Illustrator. Markera bilden och välj Object > Live Trace > Tracing Options. Kryssa för Preview för att direkt se resultatet av dina val. Det finns 15 olika förinställningar att testa, om ingen av dem ger önskat resultat får du antingen trixa med de manuella inställningsmöjligheterna eller välja en bild med bättre grundförutsättningar. För vårt exempel ger förinställningen Default ett utmärkt resultat.

Förbered
Bilden är nu vektoriserad, men för att kunna arbeta vidare med den måste vi göra ytterligare några menyval. Till att börja med Object > Live Trace > Expand och sedan Object > Ungroup (shift-cmd-G), detta för att kunna markera delar av bilden. Välj sedan View > Show Transparency Grid (shift-cmd-D). Nu kan vi se att illustrationen inte är frilagd utan har en vit bakgrund. Denna kan du nu enkelt markera och radera om så önskas.

Färglägg
Vill du färglägga illustrationen så kan det vara bra att känna till följande. Markera en vit yta och välj sedan Select > Same > Fill Color. Detta markerar alla vita fält. Ta sedan fram färgpaletten Color (F6) och växla färgläge på de valda objekten från gråskala till RGB eller CMYK. Därefter kan du enkelt välja färg i samma palett för att färga in hela eller delar av bilden. Du kan göra på samma sätt med bildens svarta objekt.

Avsluta
Spara din vektoriserade illustration i Illustrator-format (AI). När bilden är färdig tar den bara upp några hundra K på hårddisken men kan användas till allt från visitkort till stortavlor. Eftersom en vektoriserad bild består av olika geometriska primitiver så blir bilden förenklad på olika sätt. Du kan påverka slutresultatet genom ditt val av original, med rätt inställningar vid vektoriseringen och genom manuell retusch.