Analysföretaget Distimo har låtit undersöka fördelningen mellan betal- och gratisprogram på de olika mobila plattformarna.

Föga förvånande visar det sig att Android Market har högst andel gratisprogram, närmare bestämt 57 procent. Något som kan jämföras med 28 procent för iPhonevarianten av App Store och 23 procent för iPadvarianten av App Store.

Den främsta anledningen till den höga andelen gratisprogram för Android tros vara att det bara går att betala för appar i 13 av de 46 tillgängliga länderna. Därmed har utvecklare ofta inget val än att släppa sina program gratis.

Vad gäller Blackberry App World, Nokia Ovi Store och Windows Marketplace är fördelningen mellan betal- och gratisprogram i stort sett den samma som för App Store (se nedan).

Avslutningsvis konstateras att genomsnittspriset för de 100 mest nerladdade iPhoneprogrammen ligger på 4,01 dollar, medan genomsnittspriset för de 100 mest nerladdade iPadprogrammen ligger på 4,65 dollar. Med andra ord kostar appar för iPad inte särskilt mycket mer än appar för iPhone.