Amerikanska PC Mag har utfört ett vetenskapligt test av de fyra största smartphonemobilerna på marknaden. De telefoner som testades är iPhone 4, Motorola Droid X, HTC Incredible och HTC Evo 4G.

I testet har PC Mag använt bildskärmstestprogrammet Displaymate från Displaymate Technologies tillsammans med en luminansmätare från Konica Minolta. På så sätt har tidningen på vetenskaplig väg kunnat testa ljusstyrka, kontrast, färgdjup och färgnoggrannhet.

iPhone 4 vann testet med omdömet att det är den bästa allroundbildskärmen av de testade modellerna. iPhone 4s Retina Display visade upp bästa ljusstyrkan, bästa kontrasten och bästa upplevelsen av 24-bitars färg.

Däremot var iPhone sämst vad gäller färgomfånget. Där visade iPhone 4 upp kraftigt undermättade färger, något som gör att bilder kan upplevas som något matta. Enligt Raymond Soneira på Displaymate Technologies har även tidigare modeller av iPhone visat ganska dåliga resultat vad gäller färgmättnad.

Jämfört med iPhone 3GS så visar testet att iPhone 4s bildskärm har 25 procent bättre ljusstyrka. iPhone 3GS var tidigare bäst på det området vilket gör iPhone 4 till herre på täppan vad gäller ljusstyrka.

På andraplats i testet hamnade Motorola Droid X, inte minst på grund av den mycket höga kontraståtergivningen på 39,373:1, jämfört med iPhone 4s kontraståtergivning på 1097:1.

iPhone 4 visade dock upp långt högre kontrast än vad Steve Jobs uppgav vid lanseringen, då han utlovad ett kontrastförhållande på 800:1.

Läs hela testet här.