Användargränssnittet utgör en av de mest grundläggande faktorerna för hur en användare upplever en dator eller produkt. En produkts framgångar beror oftast inte på om den är tekniskt överlägsen, utan det handlar mer om hur den bemöts av slutanvändarna.

Gång på gång har både datortillverkare och mobiltelefontillverkare på senare år släppt produkter som är överlägsna vad gäller de tekniska specifikationerna, men som trots det misslyckats katastrofalt. Ett av de största skälen till dessa produkters misslyckanden ligger i att företagen bakom produkterna missförstått eller bagatelliserat vikten av användarupplevelsen, gränssnittet mellan maskin och människa.

När vi gjorde efterforskningar inför den här artikeln pratade vi med flera experter på området och i nästan samtliga fall så nämns Apple som ett av de mest banbrytande och ledande företagen inom användargränssnitt.

Apple är dock inte ensamt om att skapa unika användarupplevelser. Det finns mängder av små innovativa företag som skapat grunden till många av de lösningar som både Apple och andra företag köpt eller plagierat på ett eller annat sätt. Att använda iPods eller iPhones framgångar som exempel kan kännas en smula uttjatat vid det här laget. Det går dock inte att undvika det faktum att det är ett skolexempel på hur viktig användarvänlighet och användarupplevelse är hos en produkt.

Varken iPod eller iPhone var tekniskt överlägsna produkter inom sina respektive områden när de lanserades. Tvärtom, i flera aspekter var de på gränsen till undermåliga jämfört med vad konkurrenterna erbjöd i form av tekniska specifikationer och pris.

Många av de konkurrerande företagen var så upptagna med att tävla om att släppa produkter med så mycket teknik förpackad till ett pris som var så lågt som möjligt. Hur användarna upplevde produkten hamnade i skymundan, och några större innovationer vad gäller användarupplevelsen har knappast genomsyrat speciellt mobiltelefonmarknaden under de senaste 20 åren.

Många har visat sitt missnöje för att Apple låser in sina användare och att deras produkter inte är lika öppna som exempelvis Android eller Linux. Att skapa ett gränssnitt som låter användaren fokusera på vad han eller hon vill göra är bundet till kompromisser.

Att ge användarna för stort spelrum ökar riskerna för att saker och ting kommer att gå fel, och i slutänden skapa en negativ användarupplevelse. Alla använder dessutom en produkt på olika sätt och ett lyckat gränssnitt måste därför ha en balans och frihet som i slutänden inte påverkar den totala användarupplevelsen.
I Apples exempel är det framför allt fyra viktiga grundstenar som ligger bakom företagets framgångar med de flesta av sina produkter:

  • Enkel utformning
  • Enkelt handhavande
  • Sömlöst samspel mellan hårdvara och mjukvara
  • Komponenter av högsta kvalitet

En av de största fördelarna för Apple är att företaget tillverkar både mjukvara och hårdvara, vilket gör det enklare att skapa ett mer homogent användargränssnitt. Apple har på så sätt lyckats skapa ett gränssnitt som gör att användarna kan känna sig hemma oavsett om de arbetar på en Mac, iPhone eller iPad.

Apple är dock inte ensamt på spelplanen och efter framgångarna med framförallt iPhone har företaget onekligen väckt den björn som sover. Fler företag har nu insett att de tidigare gått fel väg och lägger nu stora resurser på att lägga om sin strategi.

De företag som kommer att lyckas är inte de som kopierar Apples framgångar, utan snarare de som förstår filosofin bakom en framgångsrik användarupplevelse och stakar ut en egen kurs för hur olika problem ska lösas. Konkurrens är alltid till gagn för konsumenterna och utan tvekan kommer vi att få se en rad nya innovativa produkter de kommande åren, med gränssnitt som vi endast kunnat drömma om.