Apple vill göra sitt yttersta för att förmå fler företagare att våga satsa på iPhone och iPad. Därför valde man att ägna en stor del av kvällens presentation åt nya funktioner som kan komma till användning på jobbet.

Bland det man erbjuder i iPhone OS 4.0 är nya krypteringsfunktioner, fullt stöd för SSL VPN, samt möjlighet att distribuera egenproducerade appar över 3G eller wi-fi.

Vidare erbjuder Apple stöd för Exchange Server 2010 och möjlighet att sätta upp multipla konton på Exchange ActiveSync.

Dessutom går det numera att se mejl för flera konton i samma inkorg, plus att man nu kan förhandsvisa bilagor tack vare funktionen Quicklook.

Mer information om de nya företagsfunktionerna i iPhone OS 4.0 finns att hämta på Apples webbplats.