För att erbjuda fler möjligheter för utvecklare att tjäna pengar presenterade Apple idag iAd, en plattform för mobilannonsering på iPhone och iPod Touch. Steve Jobs berättade att användare spenderar i snitt 30 minuter per dag i appar. Om man skulle visa 10 annonser per enhet och dag så skulle detta resultera i nästan en miljard visningar!

Dagens annonser är enligt Apple undermåliga, så man vill genomföra ett kvalitetslyft. Istället för annonser som vid ett klick endast leder en till en hemsida så ska allting med iAd ske i själva appen. För vem klickar på en annons som tar en ur programmet? Annonserna kommer att bli som små program för att skapa en interaktiv upplevelse som mer effektivt för fram budskapet. Man kommer att ge 60% av vinsterna direkt till utvecklarna.

Annonserna baseras helt och hållet på html 5, något som kan ses som ännu en pik mot Adobe.