Med vår första iPad i händerna testade vi att koppla upp oss mot App Store med ett svenskt konto, och fick direkt nobben.

För att kringgå problemet och komma åt gratis applikationer får man trixa lite. Följ denna guide från Apples supportsidor för att se hur du går till väga. Se till att välja USA som land. Under registreringen måste man ange en adress, förslagsvis till någon du känner i USA.

Enligt uppgift går det också att köpa applikationer genom att använda presentkort från en amerikansk nätbutik. Vi har inte hunnit bekräfta att det fungerar, men ser ingen orsak till att det inte skulle göra det.