Sedan App Store lanserades i juli 2008 har konceptet blivit en framgångssaga utan motstycke. I dagsläget finns fler än 170 000 "appar" att ladda ner, något som gör att iPhone är den smartphone som har störst utbud av tredjepartsprogram.

Business Insider har sammanställt ett diagram som visar styrkeförhållandet mellan App Store (Apple), Android Market (Google), Blackberry App World (RIM) och App Catalog (Palm).

Diagrammet visar att det just nu finns nästan sex gånger så många program hos App Store som hos tvåan Android Market. Övriga aktörer har fortfarande knappt kommit ur startblocken.

Saknas i diagrammet gör Ovi Store (Nokia) och Windows Marketplace for Mobile (Microsoft). Där är de senaste uppgifterna från november 2009. Då fanns det 2 500 respektive 376 program för nerladdning.