Ordkunskap

I denna app från Designbaren har du tillgång till 700 svåra svenska ord (utökas med tiden) med minst sju svarsalternativ på varje fråga. Du väljer själv antalet frågor i ditt prov och om du vill göra det på tid eller inte. I provet kan du navigera dig igenom alla orden och välja vilket du vill svara på härnäst, orden har även en ikon som visar om du tidigare svarat på frågan eller inte.

Genom att vid ett senare tillfälle kunna återuppta ett avbrutet eller sparat prov kan du enkelt sitta på bussen till jobbet och svara på några frågor, för att sedan göra klart resten på lunchrasten eller någon annan gång. Bra för dig som har korta stunder av dötid lite då och då.

Statistik hålls över alla dina prov så du kan se dina framsteg. Efter avslutat prov kan du se ditt resultat och då visas även de rätta svaren på frågorna du hade fel på.

En helt okej app för dig som vill öva in orddelen av Högskoleprovet.

Pris: 15 kr
Version: 1.1
Plattform: iPhone, iPod Touch
Betyg:

Ordkunskap på App Store

Ord I.Q

En applikation som på flera plan liknar Ordkunskap.
Du har här mer än 2700 ord att ta dig igenom till skillnad från de 700 som finns i Ordkunskap, men det stora antalet ord medför även att en del av ordens förklaringar inte stämmer.

I denna app från tillverkaren Marco Cavazzana kan du starta en quiz med 20 ord åt gången där ett ord visas med åtta olika svarsalternativ nedanför. Efter att du svarat på samtliga frågor ser du hur många du svarat rätt på i antal och i procent.

En bra grej med applikationen är att du själv kan ta bort ord du inte behöver och även lägga till ord du saknar. Det finns dock vissa funktioner som appen saknar för ett högre betyg, såsom möjligheten att göra om frågorna du haft fel på, välja antalet frågor själv och att spela med tidsbegränsning.

En applikation som är i behov av en ny version, men ändå fungerar okej.

Pris: 22 kr
Version: 1.0
Plattform: iPhone, iPod Touch
Betyg:
 

Ord I.Q. på App Store

Quisser Högskoleprov NOG (Matematik & Logik)

En app från tillverkaren Mobil Utveckling Sv som har en schyst layout och bra hjälpredor, vilket gör det lätt och roligt för dig som behöver öva på matematik och logik.

Du har tillgång till 40 övningar som motsvarar de i det riktiga provet samt tio stycken guider som ger dig information om hur du bäst förbereder dig inför provet.

Sökfunktionen gör det möjligt för dig att direkt nå en specifik fråga, guide eller ett ord.

Välj antalet frågor du vill göra och starta sedan provet. I övningarna kan du enkelt hoppa från en fråga till en annan och välja själv när du vill se ditt totala resultat.

Denna applikation, precis som Ordkunskap, har funktionen att du kan avbryta ett test och återuppta det vid ett senare tillfälle.
Appen finns även för orddelen av provet från samma tillverkare med liknande funktioner.

Fungerar fint som övning inför ett av Högskoleprovets svårare delar.

Pris: 15 kr
Version: 2.2
Plattform: iPhone, iPod Touch
Betyg:

Quisser Högskoleprov på App Store

Högskoleprovet

Här är appen som riktar sig till dig som vill testa på att göra det riktiga provet direkt i din iPhone eller iPod Touch.

Tillverkaren Appanero har skapat applikationen som ger dig ett högskoleprov likvärdigt med det riktiga. Samtliga delar finns med och du väljer själv om du vill göra hela provet direkt, ett delprov eller bara enstaka frågor. Provet alt. delproven görs under samma tidspress och med samma antal frågor som under det riktiga provet.

När du är färdig med ditt prov visas ditt resultat. Du kan se antal rätt, hur lång tid du tog på dig på varje del, ditt totalresultat och totaltid, samt ungefär vilken poäng du hamnar på i skalan 0.0 till maxpoängen 2.0.

För dig som vill ha stenkoll på hur du ligger till inför Högskoleprovetprovet är detta den rätta appen för dig!

Pris: 38 kr
Version: 1.0
Plattform: iPhone, iPod Touch
Betyg:

Högskoleprovet på App Store