Även om namnet "iPad" varit på tapeten under en längre tid var det många som var övertygade om att Apple inte skulle våga välja namnet i slutändan. Anledningen? Se själva i denna fyra år gamla sketch från humorprogrammet MadTV:

Frågan är dock om iSlate hade varit ett bättre namn. Apple iSlate hade ju lätt kunnat tolkas som "Apple is late", något företagets kritiker inte skulle vara sena att påpeka.